Bağışıklık

Beta Glukan

Beta-Glukan nedir?

Beta-Glukan, ekmek mayası hücre duvarından ekstrakte edilen basit bir polisakkaritdir. Bağışıklık sistemimizin ilk savunmasını yapan makrofajlar (beyaz kan hücreleri) üzerindeki özel yüzeylere bağlanarak, bağışıklık sistemini aktive etmesinden dolayı yıllardır bağışıklık sistemi destekleyici olarak ün kazanmış tamamen doğal bir besin desteğidir.

Enfeksiyonlara karşı savunmadan sorumlu hücrelerini aktive ettiğinden yabancı hücreleri sarıp yokeden ve vücudun koruma mekanizmasını harekete geçiren bir seri etkiyi başlattığı gözlenmiştir. Bunun sonucu da güçlü bir bağışıklık sistemidir. Sağlıklı bireylerde kullanıldığında hastalıklara karşı dayanıklılık ve iyilik hali oluşturur.

Her Beta Glukan aynı değildir. Bağışıklık sistemi için, etkinliği kanıtlanmış Beta Glukan 1,3/1,6 bağ yapısı olan Beta Glukandır. Beta Glukan’ın miktarı değil, partikül büyüklüğü önemli denilebilir. Çünkü vücut savunma hücreleri tarafından kullanılabilmesi için Beta Glukan partikül büyüklüğünün 10 mikrondan küçük olması gerekir.

Beta glukan ve işlevi

Hem primer (doğuştan), hem sekonder immün yetersizliği olan kişiler ciddi ölçüde enfeksiyon riski taşıyan bireylerdir ve enfeksiyondan korunma çok önemlidir.

Beta-glukan, virüs, bakteri, mantar ve parazitik enfeksiyonlara karşı vücut direncinin artmasını sağlar. Monositler, makrofajlar, granülositler ve doğal öldürücü hücreler beta-glukanı tanıyan ve bağlayan özel yüzey reseptörlerine sahiptirler. Bu reseptörler beta-glukan zincirlerinin spesifik yapılarına bağlanırlar ve beta glukanın bağışıklık sisteminin uyarıcısı olarak işlev görmesini sağlarlar. Beta-glukan bağışıklık sisteminin iyi bir düzenleyicisidir ve özellikle 1,3/1,6 beta-glukanın güçlü immünomodülatör aktivite gösterdiği bilinmektedir.

Beta-glukanın antitümör etkisi ve karsinogenezden korunma gibi immün sistemi güçlendirme (bağışıklık sistemini güçlendirme) özelliği vardır. Beta-glukan bağışıklık sistemini uyardığı gibi, aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlü bir düzenleyicisi olarak da etki gösterir.

Beta-glukanın immünostimülatör (bağışıklık sistemi güçlendirici) etkisi, kanser hücre büyümesi, bakteriyel enfeksiyonun azaltılması ile sonuçlanabilir. Beta-glukanın bu bağışıklık düzenleme etkisi, makrofaj fagositozunu ayarlamada yer alan sitokinlerin makrofajlardan salınımını uyarma veya engelleme yeteneğiyle ilişkilidir.

Beta-glukan 1,3 / 1,6 bağ yapısı

• Ekmek mayasından (Saccharomyces cerevisiae) elde edilen bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir maddedir.
• Bağışıklık cevabını artırarak vücut savunma hücrelerinin patojenleri daha etkili şekilde yok etmesini sağlar.

Beta Glukan ne gibi durumlarda kullanılır? Beta Glukan kimlere kullanılır?

• Grip ve soğuk algınlığı
• Alt ve üst solunum yolu ekfeksiyonları
• Tekrarlayan enfeksiyonlar
• Okul, işyer gibi kapalı ortamlarda hızla bulaşan enfeksiyonlar
• Yoğun temponun (iş, sınav dönemi, seyahat) yarattığı stresin olumsuz sonuçları
• Düzensiz ve sağlıksız beslenmenin olumsuz sonuçları
• Tekrarlayan aft ve uçuklar

Beta Glukan ne zaman kullanılır? Beta Glukan kullanım süresi nedir?
Genel sağlığı ve beslenmeyi destekleyici olarak her gün kullanılabilir.

Beta Glukanın günlük dozu nedir?

Çocuklarda 1 yaşın üzerinde günlük 10 mg Beta Glukan içeren şurup formlar kullanılabilir. Yetişkinler için günlük 20 mg Beta Glukan içeren formlar kullanılabilir. Hastalık esnasında doz artırılabilir.

Beta glukan + C Vitamini makalesi için tıklayınız.
Beta glukan + coenzyme Q10 Makalesi için tıklayınız.

Yorum