KVKK

E-BÜLTEN LİSTESİNE KAYIT KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla (*) (“Bagisiklik.com”) tarafından hazırlanmıştır.

bagisiklik.com adresindeki websitesi üzerindeki “E-Bülten Kayıt/Bizden Haber Alın” bölümlerinde bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ile iletişim (e-posta adresi) kategorilerindeki kişisel verileriniz, belirttiğiniz e-posta adresine bagisiklik.com üzerinde yayınlanan içeriğin belirli aralıklarla e-bülten biçiminde gönderilmesi suretiyle iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve sponsorlarımızın konuyla ilgili ürün/hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, bu konudaki açık rızanıza dayanılarak Veri Sorumlusu tarafından tamamen otomatik yollarla saklanacak, işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır.

E-bülten listesinden ayrılma talebinizi bize iletmeniz halinde e-posta adresiniz listeden silinecek ve kişisel verilerinizin yukarıda anılan amaçlarla işlenmesi sona erdirilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişi olarak size tanınan haklara ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.

Albatros Bilişim Kooperatifi tarafından yapılmıştır. @2020 Albatros Bilişim Kooperatifi tarafından yapılmıştır.