Tuğba Özcan 12 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da doğan Tuğba Özcan Marmar Üniversitei Eczacılık Fakültesi mezunudur. Kısa bir süre hastane eczacılığı yapan Tuğba Özcan daha sonra kariyerine farmakovijilans uzmanı (ürün güvenliliği uzmanı) olarak devam etti. 4 yıllık bu görevi esnasında ilaçların ruhsatlandırma süreçlerinde ve ruhsatlandırıldıktan sonra gözlenen advers etkileri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası koşullara uygun bir şekilde güvenlilik raporlarının hazırlanmasını sağlayan Özcan, 2019 yılından beri kendi eczanesinin işletmeciliğini yapmaktadır.

Beta-Glukanın Saymakla Bitmeyen Faydaları

1 Dakika

Beta-glukan, bitki, mantar, alg, maya ve bazı bakterilerin hücre duvarının bileşeni olan doğal polimerlere verilen genel bir isimdir. Buğday, arpa, yulaf, pirinç gibi çok sık tükettiğimiz tahıllardan ve bazı mantar, bakteri, maya ve yosun türlerinden de elde edilebilmektedir.

Beta-glukanların bağışıklık stimülanı, antitümoral, antienflamatuvar, kolesterol düşürücü, antidiyabetik, antimikrobiyal, antiviral, hepatoprotektif, antiallerjik, radyoprotektif, antioksidan, antikoagülan etkileri olduğu bilinmektedir. Ayrıca, beta-glukan özellikle Japonya’da kanser hastalarında, kanser tedavisinde ve kanserlerin nüks etmesini önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Beta-glukanların vücudumuzdaki olumlu etkilerine şöyle bir göz atalım;

Kolesterol düşürücü; kolesterol ve trigliserid seviyelerinde azalmaya sebebiyet vermekte ve kalp hastalıklarının önüne geçmede önemli bir etki göstermektedir.

Antidiyabetik; tip 2 diyabet hastalarında, gastrik boşaltımı geciktirerek sindirim ve emilimi yavaşlatarak ya da bağırsakta çeşitli reseptörleri uyararak insülin/glukoz dengesini sağlar.

Antihipertansif; tansiyon düşürücü etkilerini, özellikle yulaf tahıl grubuyla beslenme sonucunda hem sistolik hemde diyastolik tansiyonu düşürerek gösterir.

İmmünmodülatör; bağışıklık sistemi üzerine olan etkilerini ise doğal ve kazanılmış bağışıklığı aktifleştirerek gerçekleştirmektedir. Virüs, bakteri, parazit ve fungal patojenlere karşı oluşan cevabın güçlenmesinde etkili olmaktadır.

Antikanserojen; bir diğer olumlu özellik ise beta-glukanların kanser tedavisinde kullanılıyor olmasıdır. Uzun yıllardır Japonya’da Shitake mantarından elde edilen ‘lentinan’ mide ve kolorektal kanserlerin tedavisinde lisanslı olarak kullanılmaktadır. Bu kanserlerin tedavisindeki yeri tam anlaşılamamış olsa da immün sistemi aktifleştirerek tümörlü hücrelerin yok edilmesini sağladığı düşünülmektedir. Beta-glukanlar ayrıca akciğer, meme, prostat ve over kanserlerinde de kullanılmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda kanser tedavilerinde beta-glukan kullanılmasının, tümörün küçülmesine, hastaların yaşam kalitesinin artmasına, metastazın azalmasına ve nükslerin önlenmesine olanak sağladığı bildirilmiştir.

Ayrıca kanser tedavisinde yeni bir yaklaşım olan ve sadece tümörlü hücreyi hedef alan monoklonal antikor tedavilerinde de beta-glukan kullanımı, tümör gerilemesi ve hastaların yaşam sürelerine ve kalitelerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Beta-glukanlar kullanım formları açısından yetişkinlerde tablet, çocuklarda ise şurup formuna sahiptir. Beta-glukanlar her yaş grubunun kullanabileceği besin destekleridir.
Sağlıkla kalın!

Tuğba Özcan 12 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da doğan Tuğba Özcan Marmar Üniversitei Eczacılık Fakültesi mezunudur. Kısa bir süre hastane eczacılığı yapan Tuğba Özcan daha sonra kariyerine farmakovijilans uzmanı (ürün güvenliliği uzmanı) olarak devam etti. 4 yıllık bu görevi esnasında ilaçların ruhsatlandırma süreçlerinde ve ruhsatlandırıldıktan sonra gözlenen advers etkileri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası koşullara uygun bir şekilde güvenlilik raporlarının hazırlanmasını sağlayan Özcan, 2019 yılından beri kendi eczanesinin işletmeciliğini yapmaktadır.
Albatros Bilişim Kooperatifi tarafından yapılmıştır. @2020 Albatros Bilişim Kooperatifi tarafından yapılmıştır.