Leyla Özlem Dölen Holistik astrolog ve Yoga Eğitmeni Leyla Özlem Dölen, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra kısa bir süre kurumsal hayatta yer aldı. Çocukluğundan beri gökyüzünün gizemi ve spiritüel konulara ilgi duyuyor oluşu onu astrolog ve yoga eğitmeni olmaya taşıdı. Leyla Özlem Dölen, temel astroloji, soru astrolojisi, dünya astrolojisi, karma astroloji ve uranyen astroloji üzerine eğitimlere sahiptir. Yoga eğitmenlik eğitimi de bulunan Leyla Özlem Dölen, Bireysel astroloji danışmanlığı ve yoga eğitmenliğini aktif olarak bir arada sürdürmektedir.

Sağlık Astrolojisi Nedir?

2 Dakika

“Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır!” Hermes Trismegistus

Astroloji, matematik üzerine temellendirilmiş, gök cisimlerinin gözlemlenmesi, birbirlerine göre pozisyonları, yarattıkları manyetik dalgalar aracılığıyla dünya ve yaşayan tüm canlılar üzerindeki varsayılan etkilerini yorumlama sanatıdır.

Ruhun yolculuğunda sahip olduğu kadersel etkilerle birlikte kim olduğunu anlaması ve kabullenmesi, hangi görevle bu dünyaya geldiğine ve bilincinin dışında kalan temalara ışık tutar. Bunun yanı sıra yetenekleri, koşullanmaları, dürtüleri, çocukluk travmaları, potansiyel fırsat alanları ve önlem alması gereken ihtimallere dair öngörüm yapabilme imkanı verir. Bireysel haritaların doğru yorumlanmasıyla edinilecek bakış açısı; hayatı, doğanın ritmini, sistemi ve kozmosu idrak etmemizde önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca yaşamını kendi yapısına uygun şekilde inşa edebilmesine de alan tanır.

Astrolog olabilmek için öncelikle uluslararası yetki verilen bir okulda üç yıllık temel eğitim almak gerekir. Devamında ise astrolojinin hangi dalında uzmanlaşmak isteniyorsa o alanda eğitimler alınır. “Sağlık Astrolojisi” de bu uzmanlık alanlarından biridir. Zaman içerisinde incelenen haritalar, öngörüm kabiliyeti ve danışanların hayatlarında eşzamanlı vuku bulan gelişmeleri gözlemlemek, kişiye tecrübe kazandıracaktır.

TARİHTE TIBBİ ASTROLOJİ

Astrolojiye dair kanıtların, tarihte başlangıcı net olarak bilinmese de Sümerlilere kadar ulaştığı düşünülüyor. Geçmiş yüzyıllarda tıpla ilişkilendirildiğini görüyoruz. Örneğin pek çoğumuzun ismine aşina olduğu ve tıbbın atası olarak bilinen Hipokrates, dört elementi tıbbi anlamda kullanmış ve astrolojideki dört mizaçla ilişkilendirmiştir. Eski kaynaklarda Hipokrates’in yanı sıra Paracelsus ve öğrencisi Tycho Brahe’nin simya tıbbı üzerinde çalışmalar yaptığını gözlemliyoruz.

Doğum haritalarımızda yer alan burçlar, gezegenler, evler ve hatta elementler yaşamsal fonksiyonlarımız ve sağlığımız ile yakından ilişkilidir. Bu sebeple astrolojinin bedensel hassasiyetlerimiz ve sağlığımıza dair önemli bilgiler içerdiğini söyleyebiliriz.

Tıbbi astroloji; hayat boyu sahip olunan fiziksel ve psikolojik sağlık potansiyelini, riskli alanları gösterir. Örneğin; Ay önemli bir sağlık göstergesidir. Hem bedeni hem de duygusal dünyamızı ifade eder. Sağlık hanesi olan altıncı evde konumlanan Ay’ın alacağı açılara ve yerleştiği burca göre harita sahibinin sağlığını zayıflatabilir. Hassas ve endişeli bir yapı çizebileceği gibi psikosomatik hastalık potansiyeli taşıyabilir. Yahut Satürn; zamanın ve hayatımızdaki önemli sınavların temsilcisi olmakla birlikte bedende kemik, diş, deri gibi bölgelerin ifadesidir. Eklem hastalıkları veya romatizmal sorunlara dair işaret edebilir. Ayrıca kronik veya uzun sürecek, ağır hastalıkların göstergesi de olabilir. Yine bedenin göstergesi olan 1.evde Jüpiter yerleşmişse karaciğer sorunları veya obezite gibi rahatsızlıkları ifade edebilir. Zihin dünyamızın göstergesi Merkür’ün yerleştiği alan, burç ve aldığı açılara göre kişinin obsesif kompülsif bozukluk yatkınlığı tespit edilebilir.

Elbette ki gezegenlerin değişen konumları ve birbirleri ile kurdukları etkileşim gerek fiziksel gerekse mental anlamda üzerimizde değişiklikler yaratıyor. Oluşan bu transitleri ve çeşitli tekniklerle ilerlettiğimiz haritaları, bireyin kendi doğum anındaki görünümüne projekte ederek tıbbi anlamda da öngörümler yapabiliriz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken dönemleri, sağlığın veya hastalığın seyri, tedavi fırsatlarını ve doğru zamanlamayı bulmak adına astroloji önemli bir destek sağlamakta. Örneğin ilerletilmiş haritalarda altıncı evde konumlanmış, yükselen derecesine veya Ay’a zorlayıcı bir açı yapan Mars, bulunduğu burç ve kurduğu diğer temaslara belirttiği döneme göre bedene gelebilecek hızlı bir yaralanmanın (kazanın), ateşli veya iltihabi bir hastalığın yahut vücudun savunma sisteminin zarar görmesine yönelik anlam taşıyabilir.

Kuşkusuz ki astroloji hayatın dinamiklerine dair ayna tutarak bize önemli bir farkındalık yaratır. Sağlığımız ise sahip olduğumuz en önemli değerdir. Gökyüzünün sağladığı bütüncül destekle bir hastalığın olabilme potansiyelini henüz gerçekleşmeden tespit edebiliriz. Böylece sistemin bize izin verdiği kadarıyla önlemler alabilir, doğru tedavi zamanlarını belirleyerek süreci daha rahat yönetebilme fırsatı elde edebiliriz.

Leyla Özlem Dölen Holistik astrolog ve Yoga Eğitmeni Leyla Özlem Dölen, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra kısa bir süre kurumsal hayatta yer aldı. Çocukluğundan beri gökyüzünün gizemi ve spiritüel konulara ilgi duyuyor oluşu onu astrolog ve yoga eğitmeni olmaya taşıdı. Leyla Özlem Dölen, temel astroloji, soru astrolojisi, dünya astrolojisi, karma astroloji ve uranyen astroloji üzerine eğitimlere sahiptir. Yoga eğitmenlik eğitimi de bulunan Leyla Özlem Dölen, Bireysel astroloji danışmanlığı ve yoga eğitmenliğini aktif olarak bir arada sürdürmektedir.
Albatros Bilişim Kooperatifi tarafından yapılmıştır. @2020 Albatros Bilişim Kooperatifi tarafından yapılmıştır.