Beden Kitle İndeksi Hesaplama

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine bölünmesi ile bulunur.

< 18.5 Zayıf

18.50 - 24.99 Normal

25.00 - 29.99 Şişmanlık Öncesi (Pre-obez)

> 30 Obez

Albatros Bilişim Kooperatifi tarafından yapılmıştır. @2020 Albatros Bilişim Kooperatifi tarafından yapılmıştır.